Lelassulás | Slowdown

Ez egy könnyen végrehajtható, mentális akadály leküzdésére kifejlesztett technika.Ha a tévé rabja vagy, akkor mindig tudod, melyik csatornán melyik műsor megy. Ám ha csak jó eséllyel tudod megsaccolni, az már elfogadható.Már 80-100 dollárért megérkezik neked Kínából egy egész jól összerakott LED-es projector (egyszer kőre ejtettem, bár a lábammal biztosan tompítottam az ütést, de vetít rendesen), ami megteremti neked az otthon mozi hangulatát. Mivel egyszerre a két dolgot a lényegét nézve nem lehet csinálni, ha azt nézed, értelemszerűen a tv-d ki lesz kapcsolva.Csak elhatározás kérdése, hogy az ember valóban le akar jönni a tévézésről és onnan is lassítani akar, vagy csak most akarja eldönteni, hogy neki inkább az a tempó az ideális.

It is an easy-to-implement technique designed to overcome a mental barrier.If you're addicted to TV, you always know which channel is on which programme. But if you have a pretty good chance of guessing, that's already acceptable.For as little as $80-100, you can get a pretty well put together LED projector from China (I dropped it on a stone once, though I'm sure I cushioned the impact with my foot, but it projects well) that will give you a home cinema feel. Since you can't do the two things at the same time in essence, if you're watching it, your TV will be off, by definition.It's just a matter of deciding if you really want to come off the TV and slow down from there, or if you're just deciding that for you, that pace is more ideal.

Ha ennél több érdekel | If you want to know more


The process was developed during my 20 years of deep trance meditation. With this website, my primary goal is to contribute to the healing and restoration of our world through my own potential and commitment. To do this, I use the Holo Install I developed and the Mandala platforms that are already widely known and used.

Often, some comments are just empty phrases until they are full of content. But this would require a change of perspective that could be most quickly achieved through meditation, but which is not part of the worldview of the vast majority. I have adapted to this because I don't want to tell people how to live their lives. But I do enable people who are open to it to access energies that they can use to contribute to the healing of their community and the world through themselves. So the phrase is: if you heal yourself, you heal the world.

All you have to do is look at pictures and/or leave them on the screen. It is now very easy to get a very cheap mini projector from China, and projecting it onto the wall can be a good way to add the right vibrations to the space you are in. Science realised at the end of the last century that our world is a hologram, and I have been exploring the spiritual world with this eye for 20 years. Everything is here to help you do your part, even from your armchair.

In the menu bar you see three options. Switch between them as you like, or according to your intuition, which one should be on your screen, when and for how long. You can't really make mistakes, but you can do better. Close is the level of yourself, your own personal space and life. When this page is up, you are dealing with yourself, healing yourself and thus healing the world around you. Depending on how you define your community, Middle can be the level of your town, city, country or continent. This level, if you are not a practiced meditator, can be reached while awake, sitting in front of the TV, or during some monotonous activity when your primary attention is switched off. The Far is only available to most people during sleep, but it is influenced by what you experience during waking life, which includes what you do with these images. Having these images active on your monitor or wall while you sleep also allows for a unique transfer of data that can increase your personal value if you do it right... and experience will surely make you a master of this.

If you want to find out more about this or about me, you can find all the information you need on the relevant websites. Even a little more information than you need. Other, but just as good. If this doesn't interest you, but you're still reading this, click here and you're done!Ahogy érzed (mit mikor meddig) | As you feel (what when for how long)

Így gyakorlod a megérzéseket | This is how you practice intuition

holoinstall platform

Gondolkodó ember ébredés
Thinking man awakening

Önbeállítás
Self-adjustment

mandala platform

Ideális ív kalandtámogatással
Ideal arc with adventure support

Korrekció
Correction


hStorehStorehStore


Ahogy érzed (mit mikor meddig) | As you feel (what when for how long)

Így gyakorlod a megérzéseket | This is how you practice intuition

holo install platform

Műveleti menedzselés
Operations management

Javítócsomag
Repair package

mandala platform

Vezérlőpult
Control panel

Feladat támogatás
Task support


hStorehStorehStore


Ahogy érzed (mit mikor meddig) | As you feel (what when for how long)

Így gyakorlod a megérzéseket | This is how you practice intuition

holo install platform

Helyreállítás
Recovery

Forrásenergiák
Source energies

mandala platform

Minőség korrekció
Quality correction

Technikai támogatás
Technical support


hStorehStorehStore


ENGIf you want to get more serious about it, focus your eyes behind the image, which brings your brain to the holographic level. Otherwise, just look at it, leave it on the screen, or project it on the wall with a projector and leave it up for as long as you feel like it.If I had to answer the question of what it is and how it works, I would say it is spiritual holotechnology. It took two brilliant insights, a special skill and many years of work to make something so complicated so simple.In the course of my research, I discovered that every physical element, object or thing has an invisible storage where information is attached to it. I also found out that elements, objects, things that do not exist in physical form, such as files, that you can see on the screen also have the same storage. Otherwise, music in mp3 format would not have emotions, because mp3 is a digital file, nothing but 0s and 1s.All the images you see here are equipped with the appropriate functions, but they are just empty frames that you fill with content and that are only related to you. If someone else is looking at them, the same thing happens to them, but because you are not two of a kind, they may have a different vibration. Good luck with using them! Since the hidden goal is to find out everything for yourself, learn to trust yourself and your intuition, discover your own inner channels, you should not ask me questions, because I will not answer them.


Try this instead


HUNHa komolyabban kívánsz ezzel foglalkozni, a szemeiddel fókuszálj a kép mögé, amivel az agyad a holografikus szintre jut. Egyébként csak nézz rá, hagyd a képernyőn, vagy vetítsd egy projektorral a falra és hagyd fenn ameddig úgy érzed.Ha válaszolnom kellene arra a kérdésre, hogy mi ez és milyen elven működik, azt mondanám rá, hogy ez spirituális holotechnológia. Megalkotásához szükség volt két zseniális meglátásra, egy különleges képességre és hosszú évek munkájára, hogy ez az amúgy meglehetősen komplikált dolog ilyen egyszerűen tálalható legyen.A kutatásaim során rájöttem arra, hogy minden fizikai elem, objektum, tárgy rendelkezik egy láthatatlan tárolóval, ahol információk kacsolódnak hozzájuk. Kiderült az is, hogy a fizikai formában nem létező elemek, objektumok, tárgyak, amik például fájlok és a képernyőn látod őket is rendelkeznek ugyanezzel a tárolóval. Különben az mp3 formátumú zenékből nem áradnának az érzelmek, ugyanis az mp3 digitális fájl, nem áll másból, mint 0-ákból és 1-egyesből.Minden kép, amit itt látsz el van látva a megfelelő funkciókkal, ám ezek csak üres keretrendszerek, amiket te töltesz fel tartalommal és csak hozzád kapcsolódnak. Ha másvalaki néz rájuk, ugyanez történik vele is, ám mivel nem vagytok két egyforma ember, lehet, hogy neki minden másképp rezeg. Sok sikert kívánok a használatukhoz! Mivel a rejtett cél az, hogy mindenre magad jöjj rá, tanulj meg bízni önmagadban és a megérzéseidben, fedezd fel a saját belső csatornáidat, hozzám kérdésekkel nem érdemes fordulni, mert nem fogok rájuk válaszolni.


Helyette próbáld eztAz eljárást a 20 éves mélytransz meditációim során fejlesztettem ki. Ezzel a weboldallal az elsődleges célom az, hogy a magam lehetőségeivel és bevállalásával hozzájáruljak a világunk meggyógyításához és helyreállításához. Ehhez az általam kifejlesztett Holo Install és a már széles körben ismert és bejáratott Mandala platformokat használom.

Sokszor bizonyos megjegyzések csak üres frázisok egészen addig, amíg meg nem telnek tartalommal. Ám ehhez olyan látószög változásokra lenne szükség, amit leggyorsabban meditációval lehetne elérni, ám a nagy többség világlátásában ez nem szerepel. Én ehhez alkalmazkodtam, mert nem akarom megmondani az embereknek, hogyan éljék az életüket. Ám lehetővé teszem az erre nyitott emberek számára azt, hogy hozzáférjenek olyan energiákhoz, amikkel önmagukon keresztül hozzá tudnak járulni a közösségük és a világ meggyógyításához. A frázis tehát a következő: ha önmagadat gyógyítod, a világgal is ezt teszed.

Ehhez nem kell mást tenned, mint képeket nézegetni és/vagy azokat a képernyőn hagyni. Kínából már nagyon könnyen lehet rendkívül olcsón mini projektorhoz jutni, a falra vetítve ez is jó megoldás lehet arra, hogy a megfelelő rezgésekkel ellásd a helyet, ahol tartózkodsz. A tudomány a múlt század végén rájött arra, hogy a világunk egy hologram, én pedig 20 éve tanulmányozom ilyen szemmel a spirituális világot. Minden itt van ahhoz, hogy akár a fotelből is kivedd a részed ebből a munkából.

A menüsorban három lehetőséget látsz. Ezeket váltogasd a kedved szerint, vagy a megérzésedet követve, hogy melyik legyen a képernyődön, mikor és meddig. Hibázni nem nagyon tudsz, csak még jobban csinálni. A Közeli (Close) önmagad, a saját személyes tered és életed szintje. Ha ez az oldal van fenn, akkor önmagaddal foglalkozol, magadat gyógyítod és így fejtesz ki gyógyhatást a környezetedre. A Középső (Middle) attól függően, hogy határozod meg a közösségedet lehet a településed, a városod, az országod vagy a földrészed szintje. Ezt a szintet, ha nem vagy gyakorlott meditáló, ébren elérheted a TV előtt ülve, vagy valamilyen monoton tevékenység közben, amikor kikapcsol az elsődleges figyelem. A Távoli (Far) a legtöbb ember számára csak alvás közben elérhető, amit azonban befolyásolnak az ébren átélt események, amik része az is, amit ezekkel a képekkel végzel. Ha alvás közben is aktívak ezek a képek a monitorodon vagy a falon, az egyedi adatátvitelt is lehetővé tesz, ami növelheti a személyes értékedet, ha jól csinálod... a tapasztalat pedig biztosan ennek mesterévé tesz.

Ha többet szeretnél erről vagy rólam megtudni, a megfelelő weboldalakon minden szükséges információ elérhető számodra. Akár kicsit több információ is a kelleténél. Más, de ugyanolyan jó. Amennyiben ez nem érdekel téged, mégis eljutottál az olvasásában ide, ide kattints és már kész is vagy!


From my experience, there is no difference in the result between the projector and the monitor, but presumably the projector fills the space a little more efficiently because of the information in the light. Interestingly, when I was working on this, I discovered what crop circles really are. Because it's based on the same method. Each symbol contains information that vibrates at specific frequencies. Even if Earth science has not yet discovered such potential of the hologram.

A tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a projektor és a monitor között az eredmény tekintetében nincs különbség, ám feltételezhetően a fényben lévő információ miatt a projektor kicsit hatékonyabban tölti meg a teret. érdekességként megjegyzem, amikor ezen dolgoztam, akkor jöttem rá arra, mik is valójában a gabonakörök. Mert ugyanezen a módszeren alapszik az is. Minden szimbólum információt tartalmaz, ami meghatározott frekvenciákon rezeg. Akkor is, ha a földi tudomány még nem fedezte fel a hologramban rejlő ilyen lehetőségeket.